Consultas


Os veterinarios temos como obxectivo curar enfermidades do mundo animal, pero noso desexo e o dos donos é non velos enfermar.

Para conseguilo é moi importante a prevención e dentro dela un punto a destacar son as revisións anuais que se adoitan facer coincidir coas vacinas.

Nestas revisións sempre se realiza unha exploración física completa. Esta exploración vai dende a busca de posibles patoloxías que poidan pasar desapercibidas ou a comprobación da necesidade de aplicar tratamentos preventivos, como a desparasitación e a vacinación ou mesmo observar o estado anímico do animal.

consulta-fonen